Az alkotás igénye

2020.10.02

Deák Csaba

Az innováció, ami egy kreatív ötletből születő megvalósítási folyamat, sokszínű: az egyes fejlesztések vállalatonként, sőt vállalaton belül is különböző módon valósulnak meg. Időben hosszabb vagy rövidebb, új a vállalat számára vagy technológiai áttörés. Legyen bármilyen is, hozzájárul a vállalat versenyképességéhez.

Ahogyan egy művészi alkotásnál, úgy az innováció esetében is, fontos az alkotó személyiségén túl a felhasznált eszközök minősége és az alkotás folyamata. Az innováció sikere és az elvárt eredmények elérése kifinomult folyamatokat, megfelelő technikák és eszközök használatát követeli meg.

Az alkotás szenvedélye vagy kényszere 

Vannak szenvedélyes vezetők, akik rajonganak az újdonságokért, új termékek, szolgáltatások bevezetéséért, új piacokon való megjelenésért, vagy éppen hatékonyabb folyamatok kialakításáért. Ezt a szenvedélyt mások nem, vagy nem mindig értik. Pedig az innováció nemcsak szenvedély, hanem kényszer, stratégiai követelmény is. Az innováció kritikus fontosságú a tudásalapú gazdaságban való túléléshez. A termékek és szolgáltatások mai fogyasztója az internet globális befolyása miatt rengeteg információval rendelkezik. Ez a tény a technológiai változások gyors ütemével együtt rövidebb termékéletciklust eredményez, így a vállalkozások gyakrabban kénytelenek a piacon új termékekkel, szolgáltatásokkal megjelenni. Ez egy "mókuskerék", ami fokozott hangsúlyt és nyomást gyakorol a vállalatok innovációs képességére. A technológiák fejlődése és a mobiltelefon-használók világszerte erőteljes nyomást kényszerítettek a gyártókra. Ebben az iparágban is a mobiltelefonok korábbi generációja egy-két éven belül szó szerint elavul az innováció fokozott üteme miatt. Szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok sok pénzért ugyan megszerezhetők, mégis az innovációnak a vállalati kultúra kiemelt elemévé emelése az egyetlen biztos módszer az egyedi tudásanyag-portfólió felépítéséhez. Stratégiai szükségszerűség, hogy az innováció kulcskompetenciaként működjön a szervezeten belül. Az innováció olyan átlátható folyamatot igényel, amely könnyen megismételhető és az inputokat piaci értékké alakítja.

Készítsd el weboldaladat ingyen!