Blog az innovációról 

Aki innovációra adja a fejét, annak több mindenre lesz szüksége. Elsősorban szakmai tudásra, de természetesen a tapasztalat sem árt. Ezen kívül birtokolnia kell olyan készségeket, gondolkodásmódot, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy kreatív ötletek szülessenek és azokból eredmények is legyenek. A különböző innovációt támogató eszközök és módszerek...

Az innovátorok rendelkeznek egyfajta kreatív intelligenciával, használják az agy mindkét féltekét, miközben öt készségük lehetővé teszi számukra a felfedezést és az új ötletek megvalósítását (Dyer és tsai, 2009). Az itt látható ábra összefoglalja az innovátorok öt legfontosabb készségét.

A dinamikus képességek [Dynamic Capabilities] egy vállalat azon képességei, amelyek a kompetenciák integrálására, építésére és átalakítására szolgálnak a változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Magasabb szinten a dinamikus képességek magukban foglalják a fejlesztés és az innováció képességeit. A dinamikus képességek a működési képességek...

Ahogy a fogorvos nehezen tud dolgozni eszközök nélkül, a festő ecset, vászon, festék nélkül, úgy egy sikeres innovációs folyamat véghezviteléhez az alkotó szerszámosládájában fontos hogy ott legyenek a kreativitást, az innovációt támogató eszközök, módszerek és technikák. Ezek segíthetnek az értékes, új ötletek generálásában és azok...

Kevés menedzsment elméletnek volt akkora befolyása az üzleti világra, mint Clayton M. Christensen (Christensen, 1997) diszruptív innovációs elméletének. (King és Baatartogtokh, 2015) Mi is egyátalán ez a fogalom?

Használhatjuk-e más vállalat üzleti modelljét az cégünk üzleti modell innovációjának elindításához? Meríthetünk-e ötleteket akár iparágban mükődő vállalatok üzleti modelljeiből? A Freshwatching technikája éppen erre épül. A Freshwatching segítségével átvehetjük más vállalatok üzleti modelljének kisebb vagy nagyobb részét, hogy új elemekkel...

A Rolestorming a brainstorming továbbfejlesztett változata, amelynek során az ötletelésben résztvevők egy másik identitást vesznek fel. A problémákra a választ, a megoldásokat mások bőrébe bújva fogalmazzák meg. A szokatlan ötletek sokszor túl radikálisnak vagy "ostobának" tűnhetnek, ha azonban egy ismert személy által generáltak, akkor ez...

A Henderson-Clark innovációs modell kifejezetten a termékek innovációjára összpontosít, és különbséget tesz a komponensek, összetevők [components] és az architektúra [architecture] között. Egy termék architektúrájának tekinthető a termék fizikai vagy szerkezeti kerete, míg összetevőknek az alkatrészek, részegységek, bitek és kódok, amelyek...

Az innováció, ami egy kreatív ötletből születő megvalósítási folyamat, sokszínű: az egyes fejlesztések vállalatonként, sőt vállalaton belül is különböző módon valósulnak meg. Időben hosszabb vagy rövidebb, új a vállalat számára vagy technológiai áttörés. Legyen bármilyen is, hozzájárul a vállalat versenyképességéhez.

Készítsd el weboldaladat ingyen!