Kedves Látogatók!

Ez az "Innováció - Az alkotás útja" című könyv oldala.

Az innováció célja új érték létrehozása, megalkotása. Az innováció sikere és az elvárt eredmények elérése kifinomult folyamatokat, alapos tudást és a megfelelő eszközök használatát követeli meg. A könyv egyes fejezetei betekintést adnak az olvasónak az innovációmenedzsment világába az alapok elsajátításától a gyakorlatban való használhatóságig. A könyv szisztematikusan vezet végig az innovációs folyamaton, bemutatja az innováció tárgyát, különböző típusait, továbbá eszközöket, módszereket ajánl a fejlesztések megvalósításához.

Innováció - Az alkotás útja
ISBN: 978-615-81784-1-9
Írta: prof. dr. Deák Csaba
Lektorálta: dr. Szabó István
Közreműködők: Bernáth Anett, Török Zsuzsanna
Nyelvi lektor: Szászi Enikő
Grafikai tervezés, szerkesztés
és nyomdai előkészítés: Ágotha Péter
Borítóterv: Ágotha Péter
Kiadványterv: Ágotha Péter és dr. Deák Csaba
Kiadó: Human Telex Consulting Kft. 
Felelős kiadó: Zala Ákos
Nyomda: Serenity Solution Kft.

A weblap és a könyv létrejöttében az INVENTUM Kutatási és Innovációs Multidiszciplináris Alapítvány segített

A könyv megjelenését az NKFIH Alap is támogatta. Köszönet érte!

Készítsd el weboldaladat ingyen!